Stowarzyszenie Przyjaciół Gimnazjum nr 20 w Katowicach

Dobra edukacja - przepustką w przyszłość

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Błąd
  • XML Parsing Error at 1:248. Error 9: Invalid character
Witaj!
Email

 

Biuletyn Informacyjny nr 3  Stowarzyszenia Przyjació Gimnazjum nr 20 - czytaj

Biuletyn Informacyjny nr 2  Stowarzyszenia Przyjació Gimnazjum nr 20 - czytaj

Biuletyn Informacyjny nr 1  Stowarzyszenia Przyjació Gimnazjum nr 20 - czytaj

 

 


KRS 0000323892


 

 
Email

Szanowni Pastwo!

Przyczcie si do akcji  na rzecz dzieci i modziey.

Dziki Pastwa deklaracjom otrzymalimy od Urzdów Skarbowych, tytuem 1% podatku za 2014 rok 4924,53 z. Pragniemy z ca moc podkreli, i naszym priorytetem w wydatkowaniu pozyskanych od Pastwa rodków byo przeznaczenie ich w caoci wycznie na zaspokojenie szeregu potrzeb ogólnorozwojowych modziey. Dziki rodkom uzyskanym od Pastwa moglimy realnie wesprze uczniów poprzez udzielanie pomocy dzieciom objtym programami wspópracy z pedagogami szkolnymi, a take ufundowanie nagród za osignicia naszej modziey w olimpiadach przedmiotowych i ufundowanie nagród dla uczniów dziaajcych spoecznie na rzecz rozwoju szkoy. Dziki zebranym rodkom zorganizowalimy rodowiskowe imprezy kulturalne i sportowe, a ponadto doposaylimy szko w nowoczesny sprzt komputerowy i multimedialny oraz inne materiay dydaktyczne. Jestemy gboko przekonani, i uzyskane dziki Pastwa ofiarnoci rodki zostay zagospodarowane w sposób rzetelny, transparentny, a przede wszystkim najbardziej przydatny z punku widzenia potrzeb naszych uczniów i samych placówek owiatowych.

 

Za Pastwa dobre serce dzikujemy i prosimy o dalsze wsparcie.

 

W imieniu Stowarzyszenia Przyjació Gimnazjum nr 20 w Katowicach

Ewa uczak - Prezes Zarzdu

Formy wsparcia:

podatku dochodowego(umieszczenie w formularzu PIT nr KRS 0000323892 Stowarzyszenia Przyjació Gimnazjum nr 20 w Katowicach lub w formie przelewu na konto - : PKO BP SA Odzia II w Katowicach, nr rachunku: 17 1020 2313 0000 3402 0330 6313

 

 

 

Prasa o nas:

 

 

 

 

 

 

 

 

Menu gwne

Logo

KRS 0000323892